مقایسه ای جالب میان هلند و مازندران

مجموعه: سرگرمی تعداد بازدید: 10

در برابر سرزمین «پست و هموار» و ساختگی و کم چشم انداز دار نیدرلانت، مازندران کهن از گوناگونی خیره کننده ی توپوگرافیک برخوردار است؛ تا کنون صعود و فرود از ۵۶۷۱ متری، تا ۲۷_ متری را تجربه کرده اید؟ از دماوند ۷ امین آتشفشان شهره در جهان تا میانکاله رو به پایین فرود داشته اید؟ دله کوه، کوه سنگی، کوه سفید، سیالان، تخت سلیمان،شور، کلارآباد و سیاهسنگ را چطور؟!

مقایسه هلند و مازندران
 باید گفت مساحت مازندران و گلستان، تنها ۶۷۲ درصد و هلند نیز کمتر از ۵۱۲ در صد پهنه ی ایرانند، ولی هلند سازمان یافته، دموکرات و پیشرفته، با مدیریت کارامد و میهن دوست، تا بدانجا پیشرفته که می توان گفت: ملت و کشوری ماندگار شده است.
 مقایسه هلند و مازندران

شگفت آن که شعار ملی اش نیز این جمله ی کوتاه است: «ماندگار خواهم شد»، ولی بی هیچ مبالغه و گزافه گویی،گلستان و مازندران ما، نسبت به هلند، دستکم دارای چهارده برتری کمیت پذیر و غیر قابل تردیدند:

این دیو سپید پای در بند

مقایسه هلند و مازندران

در برابر سرزمین «پست و هموار» و ساختگی  و کم چشم انداز دار نیدرلانت، مازندران کهن از گوناگونی خیره کننده ی توپوگرافیک برخوردار است؛ تا کنون صعود و فرود از ۵۶۷۱ متری، تا ۲۷_ متری را تجربه کرده اید؟ از دماوند ۷ امین آتشفشان شهره در جهان تا میانکاله رو به پایین فرود داشته اید؟ دله کوه، کوه سنگی، کوه سفید، سیالان، تخت سلیمان،شور، کلارآباد و سیاهسنگ را چطور؟!

مقایسه هلند و مازندران

اگر نه هلند، که همه ی اروپای شمالی این بهشت های سیاره ی زمین را، با چشم اندازهای شور آفرینش داشتند، آن را بهشت عدن جلوه داده و با همه ی توان آن ها را پاس می داشتند.

جنگل های عتیقه

هنوز هم ۱۸ تا ۲۲ درصد خاک دو استان را آخرین جنگل های عتیقه و نایاب «هیرکانی» در بر گرفته است. پوشیده از بلوط و ممرز و توسکا و لرگ و انجیلی و صدها گونه ی دیگر. از ۳۰۰ تا ۲۵۰۰ متری هنوز ایستاده در برابر ایلغار و بی فرهنگی و به ویژه نامدیریتی، ولی شوربختانه رو به نیستی. بی گمان مدیری که ندای هل من ناصرا جنگل هیرکانی را نشنود، هرگز به یاری مردم در فقر فرو رفته نیز نخواهد شتافت و کسی که ندای زخم های عمیق این میراث کهن طبرستان را نشنود، صدای توفان توفنده ای را که در پیش است نیز نخواهد شنید. با چنین روندی بعید نیست روزگاری ساروی ها و علی آبادی ها، برای فهماندن مفهوم جنگل به فرزندانشان باید فیلم و عکسش را به آنان نشان دهند.

مقایسه هلند و مازندران

خزر رو به پایان

کمتر شهروند زمین است که نام کاسپین و خاویار و زیبایی های خیره کننده اش را نشنیده باشد؛ این بزرگترین دریاچه ی زمین که بیش از ۸۹ درصد حجم اب هاش را که از ولگا بدان می ریزد، دو دستی تقدیم ایران تشنه کرده و راه های خود را برای پیوند دادن ایران به چندین کشور گشوده است، در پیرامون جنوبی اش، نه تنها رتردام، ولف زیل، آمستردام، وغل، هارلینگن و فلیسینگن ی (بندر شهر های هلند)  را نمی بیند، که چند بندر کوچکش، چونان امیرآباد، نوشهر، گز، فریدونکنار و… درمانده و در خود فرو رفته اند.

ساحل کجاست؟!

مقایسه هلند و مازندران

خزر یا کاسپین، بیش از ۶۰۰ کیلومتر، کرانه ی بیشتر ماسه ای  با اقلیم معتدل  با آب ملایم  را با سخاوت کم مانند به ما تقدیم کرده است، ولی کدام ساحل؟!  بیش از ۹۰ و بلکه ۹۵ درصد آن را ارگان های دولتی و بخش خصوصی و شخصی گرفته اند. در واقع ، خزر که در شمار یازدهمین ساحل زیبا و دلنواز کره ی زمین است، بی نظم ترین گستره ی کرانه ای جهان نیز به شمار می رود. ساحلی که از نزدیک نیز چشم اندازش دیده نمی شود؛ ساحلی خصوصی شده، قربانگاه تابستانی گردشگران، آلوده و غیر قابل کاربری علمی اراضی.

کریمی پور، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک دانشگاه خوارزمی

تابناک باتو

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “مقایسه ای جالب میان هلند و مازندران”

Code Center