رشد هوش مصنوعی تهدیدی برای بشر

مجموعه: اخبار تکنولوژی تعداد بازدید: 27

استیون هاوکينگ: روزي خواهد آمد که فردي توانايي ساخت هوشي مصنوعي را داشته باشد که بي‌نياز از وجود انسان‌ها خود را بازسازي کند. اين گونه‌اي تازه از زندگي خواهد بود که از زندگي بشر سبقت خواهد گرفت.

 رشد هوش مصنوعي تهديدي جدي براي بشر است
 اِستیوِن ویلیام هاوکینگ فیزیکدان نظری، کیهان‌شناس و نویسنده بریتانیایی و مدیر تحقیقات مرکز کیهان‌شناسی  نظری در دانشگاه کمبریج:

* انسان ها براي تصاحب سياره‌هاي ديگر براي زيستن آماده شوند.

* به نقطه‌اي بي‌بازگشت رسيده‌ايم. زمين براي همه انسان ها بسيار کوچک است.

* جمعيت جهاني رو به افزايش است و بشر با تهديدنابود ساختن خود روبروست.

* هوش مصنوعي بسيار خطرناک است و با هوش آدمي تفاوت زيادي ندارد.»

* آدمي به ‌تنهايي قادر به حکمراني بر زمين نيست و اين احتمال بسيار زياد است که ربات‌ها بتوانند اين کار را بهتر از انسان‌ها انجام دهند و در نهايت انسان ها براي ربات‌ها بار اضافي محسوب خواهند شد.

* روزي خواهد آمد که فردي توانايي ساخت هوشي مصنوعي را داشته باشد که بي‌نياز از وجود انسان‌ها خود را بازسازي کند. اين گونه‌اي تازه از زندگي خواهد بود که از زندگي بشر سبقت خواهد گرفت.

* بي‌تفاوتي به دانش نتيجه‌هاي گران برای انسان در پي خواهد داشت.
تحلیل اجتماعی

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “رشد هوش مصنوعی تهدیدی برای بشر”

Code Center