راز جالب انواع درکوب ها در گذشته چه بود؟

مجموعه: سرگرمی تعداد بازدید: 13

در گذشته کسي که پشت در مي رسيد، در کوب مختص خود را مي زد که صاحب خانه مطلع شود ،چه فردي پشت در است. درکوب‌هاي قديم سه نوع بود…هر گاه غريبه‌اي از روستا يا شهر ديگري به آبادي وارد مي‌شد، اولين منزلي را که اين کوبه را داشت، دق‌الباب مي‌کرد، به اين اميد که

 در گذشته کسي که پشت در مي رسيد، در کوب مختص خود را مي زد که صاحب خانه مطلع شود ،چه فردي پشت در است. درکوب‌هاي قديم سه نوع بود؛

۱  ـ مرد کوب

 راز در کوب در گذشته چه بود؟

صدايي بم و خشن داشت و کوبيدن آن نشانگر اين بود که مردي پشت در است. اگر مرد خانه حضور داشت که در را مي‌گشود، وگرنه زن خانه از پشت در و با تغيير صدا به وسيله بردن انگشت در درون دهان مي‌پرسيد کيست و چه کار دارد.

۲ ـ زن کوب

 راز در کوب در گذشته چه بود؟

صدايي زير و ظريف داشت و کوبيدن آن نشانگر آن بود که زني پشت در است. در اين صورت زن خانه پشت در رفته و آن را مي‌گشود.

۳ ـ غريب کوب

 راز در کوب در گذشته چه بود؟

هر گاه غريبه‌اي از روستا يا شهر ديگري به آبادي وارد مي‌شد، اولين منزلي را که اين کوبه را داشت، دق‌الباب مي‌کرد، به اين اميد که ممکن بود صاحبخانه به او پناه دهد. اگر صاحبخانه امکان پذيرايي از غريبه را داشت، در را مي‌گشود، وگرنه غريبه به خانه بعد مراجعه مي‌کرد. اين درکوب‌ها يکي از مظاهر حفظ حريم  در خانواده ايراني و همين‌طور هوشمندي، نظم و دقت ايرانيان در گذشته است

تابناک باتو

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “راز جالب انواع درکوب ها در گذشته چه بود؟”

Code Center