عکس های جشن عروسی سنتی عشایر قشقایی شیراز

مجموعه: گالری تصاویر تعداد بازدید: 102

جشن عروسی عشایر قشقایی

جشن عروسی عشایر قشقایی , درحاشیه نهمین جشنواره گردشگری پارس در شیراز، دو زوج ایل قشقایی شامل
دو برادر و دو خواهر، بخشی از مراسم عروسی سنتی خود را برگزار کردند.

جشن عروسی عشایر قشقایی شیراز

قشقایی یا ایل قشقایی یکی از اتحادیه‌های ایلی ایران است که مانند بسیاری از اتحادیه‌های ایلی متأخر ایران
مخلوطی از قبیله‌هایی با ریشه‌های قومی گوناگون لر، کرد، عرب و ترک است، اما بیشتر قشقایی‌ها ریشه‌ای ترک دارند
و تقریباً تمامشان به گویشی از زبان‌های ترکی اغوز غربی صحبت می‌کنند که خود آن را ترکی می‌نامند.ا
کثریت قشقایی‌ها شیعه‌مذهب هستند

مرکز اصلی این ایل استان فارس است. اما به دلیل وسعت اراضی و قلمرو در دیگر استان‌ها نیز ساکن هستند.

جشن عروسی عشایر قشقایی

جشن عروسی سنتی عشایر قشقایی

جشن عروسی عشایر قشقایی

جشن عروسی سنتی عشایر قشقایی

جشن عروسی عشایر قشقایی

جشن عروسی سنتی عشایر قشقایی

جشن عروسی عشایر قشقایی

جشن عروسی سنتی عشایر قشقایی

جشن عروسی عشایر قشقایی

جشن عروسی سنتی عشایر قشقایی

جشن عروسی عشایر قشقایی

جشن عروسی سنتی عشایر قشقایی

جشن عروسی عشایر قشقایی

جشن عروسی سنتی عشایر قشقایی

مهر

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عکس های جشن عروسی سنتی عشایر قشقایی شیراز”

Code Center