کاریکاتور: اعتیاد به جراحی زیبایی و شباهت زنان ایرانی به یکدیگر

مجموعه: گوناگون تعداد بازدید: 60

«جراحی زیبایی و مد؛ چهره های مشابه در خیابان!» سوژه ابوالفضل رحیمی در نیشخط شده است.

جراحی زیبایی زنان ایرانی

 

شباهت زنان ایرانی بخاطر جراحی های زیبایی

شباهت زنان ایرانی بخاطر جراحی های زیبایی

نیش خط

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “کاریکاتور: اعتیاد به جراحی زیبایی و شباهت زنان ایرانی به یکدیگر”

Code Center