پنج قلوهای مشهدی ۹ ماه شدند!

مجموعه: گوناگون تعداد بازدید: 86
پنج قلوهای مشهدی ۹ ماه شدند!

پنج قلوهای مشهدی

حالا دیگر بیش از۹ماه است که از به دنیا آمدن پنج قلوهای مشهدی گذشته است. مهدی_رضا_محمد_سهیل و هادی پنج پسرهای اصغر دانشمندی هستند که با سجاد ۶ ساله می شوند شش پسر!

 پنج قلوهای مشهدی
پنج قلوهای مشهدی
 پنج قلوهای مشهدی

 پنج قلوهای مشهدی
پنج قلوهای مشهدی

باشگاه خبرنگاران جوان

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “پنج قلوهای مشهدی ۹ ماه شدند!”

Code Center