پاشنه کفش خانم وزیر انگلیسی کجا گیر کرد؟!

مجموعه: گوناگون تعداد بازدید: 100
پاشنه کفش خانم وزیر انگلیسی کجا گیر کرد؟!

پاشنه کفش وزیر انگلیسی کجا گیر کرد؟

خانم امبر رود وزیر انرژی و تغییر آب و هوای انگلیس هنگامی که از مقابل صف خبرنگاران، فیلمبرداران و عکاسان رسانه های گروهی عبور می کرد در موقعیت دشواری قرار گرفت.

خانم ” امبر رود” درحال عبور از مقابل صف خبرنگاران برای رسیدن به مقر نخست وزیر انگلیس درخیابان داوینگ بود که پاشنه بلند کفشش در سوراخ های در فلزی فاضلاب گیر کرد و تعادلش را برهم زد اما او با کنترل وضع با تکیه به نرده ها و با کمک یکی از همراهان از مخمصه نجات یافت.

 پاشنه کفش وزیر انگلیسی کجا گیر کرد؟

پاشنه کفش وزیر انگلیسی کجا گیر کرد؟

ترزا می نخست وزیر فعلی انگلیس هم در سال ۲۰۱۲ در این پیاده رو به وضعیت مشابهی دچار شده بود.

 پاشنه کفش خانم وزیر انگلیسی کجا گیر کرد؟

ترزا می در سال ۲۰۱۲ در پیاده رو داوینگ استریت

العالم

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “پاشنه کفش خانم وزیر انگلیسی کجا گیر کرد؟!”

Code Center