مهماندار زن هواپیما برای یک ساندویچ اخراج شد!

مجموعه: گوناگون تعداد بازدید: 125
مهماندار زن هواپیما برای یک ساندویچ اخراج شد!

  مهماندار هواپیما برای یک ساندویچ اخراج شد

یک مهماندار هواپیما به غذایی که برای کارکنان تهیه شده بود حساسیت داشت و ناگزیر یک ساندویچ را که برای فروش به مسافران در نظر گرفته شده بود، خورد. شرکت هوایی هم به همین بهانه وی را اخراج کرد.

شانون گلیسون مهماندار شرکت هوایی ایزی جت به بهانه اینکه از غذای مخصوص کارکنان نخورده بود ، از کار اخراج شد. در غذای کارکنان از گردو استفاده شده بود و زن جوان ۲۲ ساله به آن حساسیت داشت.

 مهماندار هواپیما برای یک ساندویچ اخراج شد

بنابراین، سر مهماندار به او یک ساندویچ بیکن که برای فروش به مسافران اختصاص داشت ، داد تا گرسنه نماند.

شرکت ایزی جت معتقد بود که شانون گلیسون و سرمهماندار پول این ساندویچ را که برای فروش به مسافران اختصاص داشته ، نپرداخته اند. مهماندار باید تقاضای فاکتور پرداخت می کرد تا ثابت کند پول ساندویچ را که ۴٫۵ پوند بوده پرداخته است. شرکت ایزی جت بدون چون و چرا شانون را از کار اخراج کرد

با این حال، یک دادگاه بریتانیا حکم داد که زن جوان متهم به سرقت نیست زیرا شرکت ایزی جت آمار تعداد غذاهاش را نداشته و نمی تواند ثابت کند که شانون گلیسون این ساندویچ کذایی را خورده است.

به رغم حکم دادگاه ، شرکت ایزی جت دوباره زن مهماندار را به سرکارش باز نگرداند. ظاهرا شانون و این شرکت هوایی به یک توافق دو طرفه در این مورد دست یافته اند.

جام جم

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “مهماندار زن هواپیما برای یک ساندویچ اخراج شد!”

Code Center