حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار پلاسکو

مجموعه: گوناگون تعداد بازدید: 129
حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار پلاسکو

محل آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو

تصاویر زیر حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار در محل آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو را می‌بینید.

 حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار
حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار پلاسکو
 حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار
حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار پلاسکو
 حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار
حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار پلاسکو
 حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار
حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار پلاسکو
 حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار
حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار پلاسکو

ایسنا

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “حضور همسر یکی از آتش‌نشانان مدفون شده زیر آوار پلاسکو”

Code Center