آدم و حوا با چه زبانی صحبت می کردند؟

مجموعه: مذهبی تعداد بازدید: 142
آدم و حوا با چه زبانی صحبت می کردند؟

حضرت آدم به چه زبانی سخن می گفتند؟

آدم و حوا با چه زبانی صحبت می کردند؟

در خصوص زبانی که حضرت آدم (ع) با آن صحبت می کردند، روایات تاریخی در دست نیست، اما قرآن کریم در اینباره توضیحاتی ارائه کرده است.

در خصوص زبانی که حضرت آدم(ع) با آن صحبت می کردند، روایات تاریخی در دست نیست، اما به شکل خداوند هنگام وحی و سخن گفتن با انبیاء قطعا باید به یكی از زبان ها با آنان سخن می گفتند. قرآن نسبت به كیفیت ارسال پیامبران و ابلاغ پیام‏های خویش می فرماید: “و ما أرسلنا مِن رسول إلاّ بلسان قومه لیبین لهم …؛
ما هر فرستاده ای را با زبان مردمش فرستادیم تا بتواند حقایق را برای آنان به روشنی بیان كند”.

ممکن است زبان سخن گفتن خداوند با حضرت آدم، همان زبان محاوری آدم و حوا باشد.

با توجه به توضیحات بالا، نظرات گوناگونی در خصوص زبان حضرت آدم(ع) بیان شده است.

نخست اینکه برخی می گویند، خداوند همه زبان ها را به آدم(ع) آموخت. قرآن مى گوید: «و علّم الادم الأسماء كلّها؛ خداوند همه نام ها را به او آموخت… » برخى از مفسران در تفسیر آیه گفته اند: “خداوند جمیع لغاتى را كه فرزندان آدم تا روز قیامت به آن تكلّم مى كنند، به او آموخت.

دیگر اینکه برخی می گویند: زبان سریانی قدیم، یعنی مادر زبان های سامی و عربی زبان آدم ابو البشر است.

سومین گروه می گویند که احتمال می رود با توجه به این كه در برخی روایات عنوان شده كه اهل بهشت با زبان عربی سخن می گویند و روایت شده كه زبان حضرت آدم(ع) عربی بوده ..»،(۵) بتوان این احتمال را دادكه ایشان با زبان عربی سخن می گفتند.

 

باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آدم و حوا با چه زبانی صحبت می کردند؟”

Code Center