تصاویری از مراسم عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی

مجموعه: گوناگون تعداد بازدید: 225
تصاویری از مراسم عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی

عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی

در گزارش تصویری زیر عروسی عشایر در استان خراسان‌شمالی را می‌بینید.

 عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی
عروسی عشایر خراسان شمالی
 عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی
عروسی عشایر خراسان شمالی
 عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی
عروسی عشایر خراسان شمالی
 عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی

عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی
عروسی عشایر خراسان شمالی
 عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی

 عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی
عروسی عشایر خراسان شمالی
عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی

 عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی
عروسی عشایر خراسان شمالی
 عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی

عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی
عروسی عشایر خراسان شمالی
 عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی

<imعروسی width=”500″ src=”http://uc.persianv.com/up3/images/08p1ezuumsdjya005lq9.jpg” border=”0″ alt=”عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی “>

 عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی
عروسی عشایر خراسان شمالی
عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی

عروسی عشایر خراسان شمالی

خبر آنلاین

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تصاویری از مراسم عروسی عشایر خراسان ‌‌شمالی”

Code Center